Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN • Миссия, видение и стратегия
    Все новости

  Новости ЖАГУ

 • Mar 31, 2023

  ОКУУ- ТААНЫШУУ ПРАКТИКАСЫНА ЖӨНӨТҮҮ

  Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун экономика -юридикалык колледжинде үстүбүздөгү жылдын 30 мартында окуу планынын, окуу процессине ылайык салык жана салык салуу, каржы, экономика жана бухгалтердик эсеп...

 • Mar 31, 2023

  ЖАМУДА КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТЕР АРАЛЫК ОЛИМПИАДА...

   ЖАМУда Э.Уметов атындагы педагогикалык факультетинин тарых кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан Кыргызстан тарыхы предметинен факультеттер арасында профиль (тарых эмес) эмес адистиктер...

 • Mar 31, 2023

  ДАТКА КӨМӨКЧҮ ЧОРДОНУНУН ТҮЗҮЛҮШҮ

  Табигый-техникалык факультетинин 640200 Электроэнергетика жана электротехника багытында окуган ЭС-1-20, ЭЭСС-1-20 тайпаларынын студенттерин “Датка” 500/220/35кВ көмөкчү чордонунун түзүлүшү, негизги кызматы, функциясы, ...

 • Mar 31, 2023

  НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫН ГАРМОНИЗАЦИЯЛОО – БИЛИМ...

  Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун экономикалык-юридикалык факультетинин экономика, эсеп жана каржы кафедрасы тарабынан  Негизги билим берүү программасын иш берүүчүлөр, бүтүрүүчүлөр, региондо жайгашкан өнөктөш...

Объявление

Все объявления
  Все спортивная жизнь ЖАГУ

Спортивная жизнь ЖАГУ

Комментарии